Hardcast008 (dubstep by Megaton) a šťastný Nový i nový rok!Publikoval Datum


Rok se s rokem sešel a je tu Silvestr a oslavy příchodu Nového a nového roku. K tomu si pusťte nový hardcast od Daniela z trojice Megaton z Británie. Za celou redakci našeho serveru bych Vám všem čtenářům chtěl popřát mnoho štěstí do nového roku, mnoho úspěchů a splněných přání a podle přání úctyhodnou či takovou relativně normální kocovinku.

Jak už jsem v hlavičce zmiňoval, tak si k Silvestrovskému běsnění můžete pustit nový Hardcast. Pro některé zklamání, ale je to opět dubstep. Zase něco jiného než vám tady přináším já. Je to od anglána Daniela Hendersona z trojice Megaton. Moc dál to rozvádět nebudu, protože si níž můžete přečíst s ním celý rozhovor, kde se dozvíte to hlavní! Daniel byl až tak hodný, že s námi sdílel odkaz na jejich freebie EP: http://www.mediafire.com/?6ve520a272zfxdd

Hardcast008 by Megaton by Hardstylesdotcz on Mixcloud

 
Tracklist:

1) Biome – Space
2)Artoniks – Alpha
3)Kromestar – Lego
4) Megaton – Black Materia
5) Zeds Dead – Rude boy
6)Vaski – Breakdown
7)Skeng – Wax on Wax off
Mantis – Fumes
9) Sponge Bandits – Milk
10) Darkham – Sensei Machine
11) 12th Planet – Burst
12) Megalodon – Mercy Killing
13) 12Gauge – Gunsmoke
14) Doomtrooper & Dr Bloodnugget – U WOT
15) Bong- Hostile Enforcement
16) Megaton – We Fear Silence

Rozhovor
Phorbo: Tak nám řekni něco o sobě. Tvé jméno, čím se živíš a jak dlouho posloucháš, produkuješ EDM?

Daniel: Jmenuji se Daniel, část projektu Megaton, je nás tam několik, ale jen dva DJ’s (já jsem namixoval dokupy hardcast). EDM poslouchám nějakých deset let. Všechno to začalo s Venetian Snares, Aphexem Twinem a Squarepusher (pořád TOP3) a různé věci z labelů Planet Mu a Warp Records. Bylo to všechno zhruba ve stejné době, jako jsem začal poslouchat hip hop a drum and bass, do té doby jsem poslouchal jenom metal. Najednou jsem byl vystaven ostatním žánrům, které byly brutální a technicky zvládnuté jako metal. Se samotnou produkcí jsem začal až po založení projektu Megaton (ačkoliv tehdy pod jiným názvem) v roce 2007, kdy jsme uvažovali, že by bylo fajn, kdybychom nahrávali živé basové linky (protože jsem basák v metalové kapele AGHAST!) a hrát s nimi v Reasonu díky Martynovým patnácti letům předchozí zkušeností s produkováním dnb a acid techna. Od té doby jsem zlepšil své produkční schopnosti a naučil se dj-ingu, pod taktovkou úžasného dnb dje, který si říká Dj Havoc.

 

Phorbo: Který z producentů nebo tracků, které jsi slyšel, nebo viděl, tě přiměli k tomu se stát djem/producentem?

Daniel: Z hlediska přímého vlivu, pokud jde o to, jak produkujeme dubstep, můžu číct, že producenti jako 16Bit (jejich Machine Gun remix je stále jeden z nejoblíbenějších dubstepů), Broken Note, Slaughtered Souls a Funtcase mají hlavní vliv na naší produkci. Z technického hlediska, můžu zmínit producenta Reso  a to z hlediska hloubky, detailu a rozmanitosti jeho tvorby. Nicméně v širším slova smyslu, sbíráme inspiraci odevšad, včetně metalu a hip hopu, protože tyto žánry hrajou velkou roli v našich životech. Věřím tomu, že metal a dubstep hraje tou samou energií a pochází ze stejně kreativních míst.

 

Phorbo:Co používáš/používáte pro mixování? Gramofony, přehrávače nebo timecodové desky?

Daniel: Používáme dva gramofony Technicsy 1210mk5 a vinyly nebo timecode Serato vinyly na mixování doma ale na živé hraní používáme i přehrávače. Když přijde na to, tak radost z toho, že lidem se líbí a tančí na to, co hraješ, nezáleží ani tak na tom z čeho hraješ. To je ten důvod, proč to dělat.

 

Phorbo: Vyber si jeden z vašich tracků a vyber jeden, který považuješ za nejlepší a řekni nám proč zrovna tento?

Daniel: Hah! Těžká to otázka. To je jako kdybys měl vybrat svého oblíbeného potomka! Myslím, že bych se musel rozhodovat mezi remixem na We Fear Silence od AGHAST! Všechno to do sebe zapadlo tak skvěle a cítíme to tak, že si to původní píseň zasloužila, a potom Semper Fi, jakožto jedna z prvních skladeb, které jsme dokončili a sedla nám, je divoká, se spoustou dynamiky a zajímavých detailů.

 

Phorbo: Jaké máte plány do budoucna? EP, album nebo velká akce?

Daniel: Plány jsou udělat nové ep, nebo i vydat album. Na skladbách děláme zrovna teď, když spolu mluvíme. Máme naplánováno několik akcí na rok 2013, kterých se neumíme dočkat a chystáme se zabookovat co nejvíce akcí, co se nabídne, na různých místech co to půjde. Nejen, že se díky tomu dostanete do kontaktu s mnoha dj’s, ale hlavně potkáte hromadu zajímavých lidí a naděláte si na této cestě dobré přátelé. Taky se těšte na kolaborace s jinými producenty v nadcházejícím roce, včetně některých s našimi kolegy z rádiové stanice Drumstepuk.com, kde máme své pravidelné pořady.

 

Phorbo: Jak ses zmínil, hraješ v metalové kapele, co máte v plánu?

Daniel: Jasně že. Hlídejte si AGHAST! Chystá se album a hromada koncertů, doufáme že i včetně nějakých mezinárodních festivalů, takže dávejte pozor. Taky bych chtěl upozornit na kapelu našeho tichého člena Thea Reprisal, kteří mají v plánu velké věci.

 

Rozhovor v originále:

So tell us something about yourself. Name, age, what do you do for living, how long do you listen/produce EDM? 

I’m Daniel, part of Megaton, there are a few of us in Megaton, but only two of us Dj, (I put together the hardcast for you guys). I’ve been listening to Edm for about ten years now. It started with Venetian Snares, Aphex Twin and Squarepusher (still my big three!) and all that kind of Planet Mu and Warp Records stuff. It was all about the same time as I started getting heavily into Hip Hop and Drum and Bass , as i’d only ever really been interested in Metal up until that point. I was suddenly exposed to all this other music that could just as easily be as brutal or technical as Metal. I have only really been producing since I started Megaton (under a different name at that time) in about 2007, when we thought it would be cool to start recording live bass lines (as I am a bassist in a Metal band called AGHAST!) and playing about with them in Reason using Martyn’s 15 years of previous experience from producing Drum and Bass and Acid Techno. From that starting point I have improved my producing skills and learnt to Dj, under the tutelage of an amazing Drum and Bass Dj who goes under the name Dj Havoc.

Who of the producers or tracks you’ve heard or see, make you to become a dj/producer?

In terms of direct influence as to how we produce Dubstep, I would definitely say that producers such as 16Bit (their Machine Gun remix is still up there as one of our favourite ever Dubstep tunes), Broken Note, Slaughtered Souls and Funtcase have a big influence on the style of music we write. In terms of technicality, I look up to producers like Reso in terms of the depth, detail and variety of his productions. However in broader terms, we take inspiration from everywhere, including Metal and Hip hop, as these genres still play such a large role in our lives. I still believe that Metal and Dubstep tap into the same energy, and come from the same places creatively.

What do you use for mixing? Turntables, players, timecode software?

We use two Technics 1210mk5 turntables and either live vinyl or Serato timecode vinyls to mix at home, but we have also used cdjs live. When it comes to it, the joy is in playing out the songs you want people to dance to in an interesting way, so it really doesn’t matter how you do it. Its the intention that counts.

Choose one of your tracks and pick one you consider the greatest and tell us why you choose this one?

HA! this is a hard question, it’s like being asked to name a favourite child! I guess though its a choice between our remix of We Fear Silence by AGHAST! As it just fell together so nicely and we really felt like we had done the original tune justice, and Semper Fi, as it was one of the first tunes we finished and it really popped for us, its just ferocious, with lots of dynamics and interesting details.

What are your plans for future? EP, album, big gig?

Our immediate plans are to get a new E.P or album released, and we are working on tunes for that as we speak. We have a few gigs lined up for 2013, which obviously we can’t wait for, and we are looking to book as many more as possible, in as many different places as possible. Not only do you get to party out on the Dj circuit, but most importantly you get to meet lots of amazing people, and make some genuine friends on the way. Also keep an eye out for some more collaborations with other producers in the coming year, including some with our bros on the Drumstepuk.com radio station we play regular shows on.

I know that you’re in metal band, anything with them?

Yeah keep an eye out for AGHAST! Too, there will be an album and lots of gig dates, including, hopefully, some international festivals, so keep your eye out for them. Also got to give a shout out to our silent member Theo’s band Reprisal, who are doing big things at the moment!

 

http://www.facebook.com/Megatondubstep

http://www.twitter.com/megatondubstep

http://soundcloud.com/megaton-dubstep

http://www.youtube.com/megatondubstep

Komentáře jsou vypnuty.